Hôm nay, ngày 16/4/2024
 

|Trang chủ|

|Tài liệu-Văn bản| | Đăng ký đề tài NCKH| |Hình ảnh|
DANH MỤC  

TÌM KIẾM

Trong:

 

GIẢI ĐÁP

  ĐH Đà Nẵng: Xây dựng phương án tuyển sinh không có nhiều xáo trộn lớn cho thí sinh
  Đại học Đà Nẵng tuyển sinh 2018 thế nào?
  Đại học Đà Nẵng giải đáp một số thông tin liên quan đến việc đăng ký xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016
  Giải tỏa băn khoăn trước Kỳ thi THPT quốc gia 2016
  Đối tượng nào được tuyển thẳng, cộng điểm ưu tiên, khuyến khích?
  Nếu gian dối, thí sinh sẽ bị tước quyền thi THPT quốc gia 2 năm
  Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh ĐH-CĐ 2015
  Thí sinh hưởng lợi từ kỳ thi THPT quốc gia 2015
  Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ với học sinh đạt giải quốc gia
  Tuyển sinh CĐ ĐH 2015, trường hợp nào được tuyển thẳng?

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO GƯƠNG HỒ CHÍ MINH

Đoàn trường sinh hoạt giới thiệu sách về Bác Hồ

Kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2018)

Thông điệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục vẹn nguyên giá trị thời đại

Vui Tết độc lập - niềm tự hào bất tận

Vinh danh SV xuất sắc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Một bức thư lịch sử mãi nguyên vẹn giá trị

Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”

Học tập ý chí và phương pháp tự học của Bác Hồ

Phấn đấu thực hiện lời dạy của Bác Hồ

TRANG NHẤT > HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC
Cập nhật: 12/10/2009 (GMT+7)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”

Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn toàn Đảng, toàn dân ta: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”. Những quan điểm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên là một di sản vô giá đối với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ nước ta. Đó cũng là cống hiến to lớn vào kho tàng lý luận giáo dục theo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay.

Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bồi dưỡng không chỉ để cho thế hệ sau trở thành những gì đúng như thế hệ trước đã có, mà còn vượt lên những gì thế hệ trước mong muốn nhưng chưa thực hiện được, do những điều kiện lịch sử quy định hoặc hạn chế, mà chỉ đến thế hệ sau mới làm được. Bồi dưỡng cho thế hệ trẻ là để trao vào tay họ cả tương lai và vận mệnh của đất nước.

Trong Di chúc Bác đã căn dặn toàn Đảng, toàn dân ta: Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Chăm lo đến thế hệ trẻ ở Hồ Chí Minh là cần làm cho họ thấy được những thuận lợi, khó khăn phức tạp đang và sẽ đặt ra cho họ mà họ cần phải thực hiện, có nhận thức được đầy đủ vấn đề đó, thế hệ trẻ mới có quyết tâm và nghị lực để làm lên sự nghiệp lớn.

Ngày nay khi cách mạng nước ta đã bước vào giai đoạn mới, tình hình quốc tế, khu vực và trong nước có những diễn biến phức tạp, lời dạy của Bác Hồ càng nhắc nhở chúng ta phải quan tâm nhiều hơn và làm tốt hơn vấn đề vừa hồng, vừa chuyên để họ thực sự trở thành chủ nhân của công cuộc kiến tạo một xã hội mới-xã hội xã hội chủ nghĩa.

Thực tiễn lịch sử hơn 70 dưới sự lãnh đạo của Đảng và 40 năm thực hiện Di chúc của Người, các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ngày nay họ đã và đang có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều tấm gương sáng trong lao động, chiến đấu, học tập và công tác đã thuộc về thanh niên.

Theo Di chúc của Bác Hồ, khắc phục những thiếu sót, yếu kém của thanh niên hiện nay nhằm xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam có phẩm chất tốt đẹp, có khí phách và quyết tâm hành động thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Thường xuyên nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, tư tưởng với giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho thanh niên. Đây là biện pháp quan trọng hàng đầu nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, thế giới quan, phương pháp luận khoa học giúp thanh niên có nhận thức, thái độ và hành động đúng.

Kết hợp giáo dục chính trị, tư tưởng với giáo dục đạo đức cách mạng và lối sống xã hội chủ nghĩa cho thanh niên, gắn chặt với việc giữ gìn những chuẩn mực giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là yêu cầu quan trọng để phát huy nhân tố và nguồn lực con người đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng đất nước.

Các tổ chức, các đoàn thể, tổ chức Đoàn cần nhận rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong giáo dục, bồi dưỡng và định hướng mọi mặt cho thanh niên, đặc biệt là lý tưởng sống để họ luôn xứng đáng là người đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Con đường đi lên của các thế hệ thanh niên Việt Nam vẫn luôn được chiếu sáng bởi những tư tưởng cách mạng và khoa học của Bác Hồ, của Đảng. Thực hiện Di chúc của Người, mỗi chúng ta vừa suy nghĩ, vừa hành động theo tấm gương và lời dạy của Bác. Khẩu hiệu “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” luôn là hiện thực, là chân lý tiếp tục soi sáng các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Hữu Siêu (Nguồn bacninh.gov.vn)
Quay lại In bản tin
Đoàn trường sinh hoạt giới thiệu sách về Bác Hồ (21/04)
Kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2018) (14/05)
Thông điệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục vẹn nguyên giá trị thời đại (05/09)
Vui Tết độc lập - niềm tự hào bất tận (03/09)
Vinh danh SV xuất sắc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (25/10)
Một bức thư lịch sử mãi nguyên vẹn giá trị (15/10)
Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/10)
Học tập ý chí và phương pháp tự học của Bác Hồ (03/10)
Phấn đấu thực hiện lời dạy của Bác Hồ (03/10)
Giao lưu các điển hình “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (23/09)
Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9 và 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (31/08)
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bản di chúc lịch sử (31/08)
Thấm nhuần tư tưởng của Người về GD-ĐT (31/08)
Đà Nẵng: Đẩy mạnh thực hiện mô hình làm theo lời Bác (25/06)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục (14/04)
Học Bác chúng ta học gì? (14/04)
Tình cảm của Bác Hồ dành cho thanh niên (14/04)
4 nhiệm vụ của ngành Giáo dục hướng tới hiệu quả thiết thực trong thực hiện Cuộc vận động (18/02)
Kinh nghiệm thực hiện Cuộc vận động của trường ĐH Sư phạm Hà Nội (18/02)
Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở một trường Dự bị đại học (18/02)
Câu chuyện nhỏ về những việc làm giản dị mà ấm áp lòng người (18/02)
Nội dung "Làm theo" ngày càng được chú trọng và triển khai thiết thực trong toàn ngành (18/02)
Ý nghĩa chính trị sâu sắc từ Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (18/02)
Đất nước 40 mùa xuân thực hiện di chúc của Bác Hồ (10/02)
Nguyên tắc đạo đức "Nói thì phải làm" của Bác Hồ (10/02)
Lời Bác dặn cho mai sau (05/02)
Sinh nhật thứ 79 của Bác (02/02)
Người cách mạng mẫu mực (02/02)
"Tôi lấy nghề nghiệp ra để đảm bảo..." (*) (02/02)
Phong cách, nhân cách nhà báo Hồ Chí Minh (02/02)
Bác Hồ như chúng tôi đã biết (02/02)
Sáng tháng Năm (02/02)
Đường dẫn đến Tuyên ngôn độc lập (06/01)
Còn dùng được là còn tốt… (28/08)
Đầu tiên và mãi mãi (26/04)
 

Xem tin ngày:

  LIÊN KẾT NHANH


Lịch công tác

Thời khóa biểu

Danh bạ Giáo viên

Nộp đơn xin phép

Kết quả học tập

Kho tài liệuTHỐNG KÊ

Tổng số: 12389044 lần xem

Số người online: 1367

 • Ghi nhớ website này
 • Đặt làm trang chủ
 • Thông báo cho bạn bè
 • Giới thiệu | Góp ý - Liên hệ

   
   ::Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Thành phố Đà Nẵng - Việt Nam
   Địa chỉ: 01 Vũ Văn Dũng, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng  *   Điện thoại: 0236.3944844
   Hiệu trưởng: TS. Lê Thanh Hải * Email: lethanhhai@lqddn.edu.vn  * Di động: 0913.598.844