Hôm nay, ngày 25/2/2024
 

|Trang chủ|

|Tài liệu-Văn bản| | Đăng ký đề tài NCKH| |Hình ảnh|
DANH MỤC  

TÌM KIẾM

Trong:

 

GIẢI ĐÁP

  ĐH Đà Nẵng: Xây dựng phương án tuyển sinh không có nhiều xáo trộn lớn cho thí sinh
  Đại học Đà Nẵng tuyển sinh 2018 thế nào?
  Đại học Đà Nẵng giải đáp một số thông tin liên quan đến việc đăng ký xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016
  Giải tỏa băn khoăn trước Kỳ thi THPT quốc gia 2016
  Đối tượng nào được tuyển thẳng, cộng điểm ưu tiên, khuyến khích?
  Nếu gian dối, thí sinh sẽ bị tước quyền thi THPT quốc gia 2 năm
  Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh ĐH-CĐ 2015
  Thí sinh hưởng lợi từ kỳ thi THPT quốc gia 2015
  Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ với học sinh đạt giải quốc gia
  Tuyển sinh CĐ ĐH 2015, trường hợp nào được tuyển thẳng?

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO GƯƠNG HỒ CHÍ MINH

Đoàn trường sinh hoạt giới thiệu sách về Bác Hồ

Kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2018)

Thông điệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục vẹn nguyên giá trị thời đại

Vui Tết độc lập - niềm tự hào bất tận

Vinh danh SV xuất sắc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Một bức thư lịch sử mãi nguyên vẹn giá trị

Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”

Học tập ý chí và phương pháp tự học của Bác Hồ

Phấn đấu thực hiện lời dạy của Bác Hồ

TRANG NHẤT > HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC
Cập nhật: 10/02/2009 (GMT+7)

Đất nước 40 mùa xuân thực hiện di chúc của Bác Hồ

Dân tộc ta đã trải qua hơn 20 năm đổi mới với biết bao thành tựu làm non sông, gấm vóc mỗi ngày càng thay da đổi thịt. Phấn khởi, tin tưởng ở tương lai, mỗi con dân nước Việt càng bồi hồi, xúc động nhớ về Bác.

Ngày 10-5-1965, đúng 9 giờ sáng - ngày và giờ đẹp nhất trong năm, Bác Hồ bắt đầu chấp bút những dòng đầu tiên của tài liệu Tuyệt đối bí mật. Mỗi ngày sau đó Bác suy ngẫm và ngồi viết chừng một giờ. Đến ngày 15-5, Bác tạm cất và để dành công việc này cho các năm sau. Trong những năm từ 1966 - 1969, vào trung tuần tháng 5, gần đến ngày sinh nhật, Bác lại giở tài liệu Tuyệt đối bí mật ra suy ngẫm, khi thì sửa lại, khi thì viết thêm. Ngày 10-5 -1969, Bác viết những dòng cuối cùng. Tháng 8 năm đó, Bác bắt đầu mệt nặng. Bác rất am hiểu qui luật của cuộc sống con người và chuẩn bị cho ngày “đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê nin và các vị cách mạng đàn anh khác” để đồng bào cả nước và đồng chí trong Đảng khỏi cảm thấy đột ngột. Đây chính là bản Di chúc - những lời căn dặn thấm đượm muôn vàn tình thân yêu của Người đối với toàn Đảng, toàn dân, lắng đọng bao điều trăn trở và trách nhiệm cao cả của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Ngay trong những ngày cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước còn đang diễn ra quyết liệt, Di chúc của Người đã truyền thêm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta niềm tin tất thắng. Người chỉ rõ con đường và mục tiêu của cách mạng Việt Nam là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của thế giới”.

Gần bốn mươi năm đã qua, kể từ ngày Bác đi xa, cả dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã từng bước thực hiện thắng lợi những điều Bác căn dặn. Chúng ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Tổ quốc Việt Nam đã thống nhất, non sông thu về một mối. Chúng ta đã làm thất bại sự chống phá của các thế lực thù địch, đã vượt qua thử thách khắc nghiệt của cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội nửa đầu thập niên 80 của thế kỷ XX. Bản lĩnh cách mạng và khoa học của Đảng ta, lòng yêu nước nồng nàn của đồng bào ta đã đưa Đảng ta và dân tộc ta vững bước vào thời kì đổi mới. Rồi sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết và sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới đầu những năm 90 của thế kỷ trước không khỏi tạo nên sự xáo động tâm lý tư tưởng. Với bản lĩnh của một Đảng cộng sản cầm quyền, Đảng ta đã giương cao ngọn cờ chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo cuộc đấu tranh chống sự phá hoại của các thế lực thù địch trên mặt trận văn hoá tư tưởng và thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, kiên trì quan điểm đường lối đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng (2006) đã tổng kết những bài học kinh nghiệm và những thành tựu của 20 năm đổi mới, xác định mục tiêu và phương hướng phấn đấu trong 5 năm (2006 - 2010) là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; phát triển văn hoá; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Phương hướng và mục tiêu ấy, như Đảng đã khái quát là Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Nhớ lại những năm 80 của thế kỷ trước, khi cả dân tộc phải gồng mình chống chọi với cuộc khủng hoảng kinh tế, trong lúc thứ gì cũng thiếu, đặc biệt là thiếu lương thực, rất ít người - cho dù trí tưởng tượng phong phú đến mấy cũng không hình dung được đất nước được như ngày hôm nay. Từ chỗ thiếu đói, chúng ta đã trở thành một trong những “cường quốc” xuất khẩu gạo với mức 4,5 triệu tấn năm 2008 và dự báo sẽ đạt trên dưới 5 triệu tấn trong năm 2009. Từ chỗ thiếu đến cả cái kim sợi chỉ đến chỗ người tiêu dùng từng bước tăng nhu cầu hàng chất lượng cao. Những năm gần đây, chúng ta vẫn duy trì tăng trưởng GDP khá cao. Năm 2008, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nước ta vẫn đạt mức tăng trưởng 6,5%, lần đầu tiên GDP bình quân đầu người vượt 1000USD. Những thành tựu ấy khiến chúng ta càng thấm thía lời căn dặn và cũng là ý chí của Bác: “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta cũng nhất định giành thắng lợi”.

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Quan điểm này của các nhà kinh điển Mác - Lênin không bao giờ cũ. Lúc sinh thời Bác Hồ rất thương dân, tin dân và cả cuộc đời hoạt động của Người cũng là vì dân và cho dân. Khi nước nhà vừa giành lại nền độc lập, thù trong giặc ngoài cùng giặc đói, giặc dốt đe doạ chế độ cộng hoà non trẻ, Người vẫn khẳng định: “Nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Ham muốn tột bậc của Người là “Nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Trăn trở với điều đó, Người căn dặn: Ngay sau khi cuộc chống Mỹ, cứu nước hoàn toàn thắng lợi thì công việc đầu tiên là công việc đối với con người. Đối tượng của công việc này là với cán bộ, đảng viên toàn Đảng, với những người và gia đình họ đã cống hiến, hy sinh cho cách mạng và kháng chiến, với thanh niên, phụ nữ, với những nạn nhân của chế độ cũ, với nông dân… Những năm gần đây chúng ta khá quen thuộc với thuật ngữ Phát triển bền vững. Hiểu cặn kẽ có nghĩa là tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với bảo đảm an ninh và an sinh xã hội. Để thực hiện điều này, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chính sách, chủ trương và đã luật hoá để “đền ơn đáp nghĩa” đối với những người, những gia đình có công với nước; đã triển khai thực hiện rộng rãi công tác “xoá đói giảm nghèo” đã ban hành nhiều văn bản pháp qui về công nhân, nông dân, trí thức, người cao tuổi, thanh niên, phụ nữ, thiếu niên và nhi đồng; về phòng chống các tệ nạn xã hội… Tiêu chí phấn đấu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh nhìn từ giác độ quan điểm nhân văn là như thế.

Chúng ta đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập và xu thế toàn cầu hoá với những thời cơ và thách thức đan xen. Đảng ta đã khẳng định bốn nguy cơ, thách thức hiện hữu là tụt hậu xa hơn về kinh tế, chệch hướng xã hội chủ nghĩa, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch và quốc nạn quan liêu, tham nhũng.

Khó khăn, vấp váp, sai lầm, yếu kém trong quá trình vận động và phát triển cũng là lẽ thường, là có tính qui luật. Nhưng tệ quan liêu, tham nhũng, sự suy thoái về phẩm chất đạo đức và lối sống của một số bộ phận cán bộ đảng viên là một thực tiễn không thể xem nhẹ. Nhớ và làm theo lời Bác căn dặn trước lúc đi xa: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”, các nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ Năm, lần thứ Sáu (khoá VIII) đã đặc biệt nhấn mạnh những yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng đã phát động Cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn Đảng, các cấp, các ngành và toàn xã hội. Tại Hội nghị sơ kết việc thực hiện cuộc vận động, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhận xét: “Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội; được tiến hành trong một thời gian dài với nhiều nội dung phong phú, bổ ích; là một giải pháp cơ bản để xây dựng nền tảng đạo đức trong Đảng và toàn xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện niềm tin, tình cảm và trách nhiệm của Người dành cho toàn Đảng, toàn dân và các thế hệ mai sau về con đường và tương lai của cách mạng Việt Nam. Con đường ấy, sự nghiệp ấy sẽ dẫn đến tương lai. Nhưng, như Bác căn dặn: “Công việc trên đây là rất to lớn, nặng nề và phức tạp, mà cũng rất vẻ vang. Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra cái mới mẻ, tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này, cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân”.

Trần Văn Hải
(Viện Hồ Chí Minh thuộc Học viện CT – HC Quốc gia Hồ Chí Minh)

Hữu Siêu (Nguồn Báo GDTĐ)
Quay lại In bản tin
Đoàn trường sinh hoạt giới thiệu sách về Bác Hồ (21/04)
Kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2018) (14/05)
Thông điệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục vẹn nguyên giá trị thời đại (05/09)
Vui Tết độc lập - niềm tự hào bất tận (03/09)
Vinh danh SV xuất sắc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (25/10)
Một bức thư lịch sử mãi nguyên vẹn giá trị (15/10)
Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/10)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau” (12/10)
Học tập ý chí và phương pháp tự học của Bác Hồ (03/10)
Phấn đấu thực hiện lời dạy của Bác Hồ (03/10)
Giao lưu các điển hình “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (23/09)
Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9 và 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (31/08)
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bản di chúc lịch sử (31/08)
Thấm nhuần tư tưởng của Người về GD-ĐT (31/08)
Đà Nẵng: Đẩy mạnh thực hiện mô hình làm theo lời Bác (25/06)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục (14/04)
Học Bác chúng ta học gì? (14/04)
Tình cảm của Bác Hồ dành cho thanh niên (14/04)
4 nhiệm vụ của ngành Giáo dục hướng tới hiệu quả thiết thực trong thực hiện Cuộc vận động (18/02)
Kinh nghiệm thực hiện Cuộc vận động của trường ĐH Sư phạm Hà Nội (18/02)
Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở một trường Dự bị đại học (18/02)
Câu chuyện nhỏ về những việc làm giản dị mà ấm áp lòng người (18/02)
Nội dung "Làm theo" ngày càng được chú trọng và triển khai thiết thực trong toàn ngành (18/02)
Ý nghĩa chính trị sâu sắc từ Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (18/02)
Nguyên tắc đạo đức "Nói thì phải làm" của Bác Hồ (10/02)
Lời Bác dặn cho mai sau (05/02)
Sinh nhật thứ 79 của Bác (02/02)
Người cách mạng mẫu mực (02/02)
"Tôi lấy nghề nghiệp ra để đảm bảo..." (*) (02/02)
Phong cách, nhân cách nhà báo Hồ Chí Minh (02/02)
Bác Hồ như chúng tôi đã biết (02/02)
Sáng tháng Năm (02/02)
Đường dẫn đến Tuyên ngôn độc lập (06/01)
Còn dùng được là còn tốt… (28/08)
Đầu tiên và mãi mãi (26/04)
 

Xem tin ngày:

  LIÊN KẾT NHANH


Lịch công tác

Thời khóa biểu

Danh bạ Giáo viên

Nộp đơn xin phép

Kết quả học tập

Kho tài liệuTHỐNG KÊ

Tổng số: 12131974 lần xem

Số người online: 693

 • Ghi nhớ website này
 • Đặt làm trang chủ
 • Thông báo cho bạn bè
 • Giới thiệu | Góp ý - Liên hệ

   
   ::Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Thành phố Đà Nẵng - Việt Nam
   Địa chỉ: 01 Vũ Văn Dũng, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng  *   Điện thoại: 0236.3944844
   Hiệu trưởng: TS. Lê Thanh Hải * Email: lethanhhai@lqddn.edu.vn  * Di động: 0913.598.844